Köszöntő


Szeretettel köszöntjük a Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola honlapjának minden kedves látogatóját!

Az internet nyújtotta lehetőségeket is szeretnénk kihasználni ahhoz, hogy információkat nyújtsunk mindazoknak, akik érdeklődnek mindennapjaink iránt.

Szeretnénk azok számára is elérhetővé válni, akik számára fontosak a hagyományok, az eredmények., és a közeljövőben szeretnének iskolát választani gyermekeiknek.

Ismerjék meg közelebbről intézményünket, tájékozódjanak bemutatkozó oldalainkon!

Iskolavezetés

logoEseménynaptár

Tanév rendje - letöltés

.

H
K
Sz
Cs
P
Szo
V

Eseménynaptár 2018-2019 - letöltés

Galéria


Tovább a galériákhoz

Menzaétlap

IskolatörténetKomáromban a Szabadság téren álló neobarokk stílusú, ma Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola néven ismert épület 90 évvel ezelőtt Magyar Királyi Polgári Fiú-és Leányiskolaként kezdte meg működését.

Az I. világháború után –Komárom szétválásával – a város déli része polgári iskola nélkül maradt.

A városban ekkor csak két felekezeti elemi iskola működött. A város lakóit az 1920 januárjában lezárt híd arra késztette, hogy polgári iskola felállítását kérjék a vallás –és közoktatásügyi minisztertől.

A minisztérium először az 1920.február 26-án kelt 15213/1920.rendelettel polgári iskolai tanfolyamot szervezett.

Az oktatás 10 éven át a város különböző épületeiben, gépházakban, bérházakban és egyesületi helységekben folyt.

A körülmények a korabeli leírások alapján siralmasak voltak.

Az új, pompás épületet a város tanulóifjúsága gróf Klebelsberg Kunó vallás-és közoktatásügyi miniszternek, a közoktatásügy akkori irányítójának köszönhette, aki a római katolikus leányiskola felszentelésén a polgármester üdvözlő szavaira válaszolva a következő szavakkal tett ígéretet a város lakosai előtt: „Az egyik munkát befejeztük, a másikat megkezdjük. Még ez évben felépítjük a polgári iskolát.”

Az iskola tervét Walder Gyula műegyetemi tanár készítette. Az 1938.február 23-án kelt kimutatás szerint: „Az iskola telkét a város földbirtokreformmal kapcsolatban szerezte meg Gyürky Viktorné grófnétól. Az iskola épülete az államkincstár költségén 1926/27. évben épült fel, és 1928. június 26-án adatott át rendeltetésének. Az iskola telkének területe 2840 négyszögöl, melyből 283 négyszögöl a beépített terület és 2557 négyszögöl az udvar. A kétemeletes iskolaépület hossza 59,78 m, szélessége 17,90 m, magassága tető nélkül 12,30 m. Az épület fő helységeinek száma 22, mellékhelységeinek száma 50.”

A nevelők és a tanulók 1928.augusztus 6-7 között költöztették át az iskola felszereléseit az új épületbe. Végre rendes, világos osztályokat, levegős, széles folyosókat, szertárakat és igazi tornatermet kapott a város 236 fiú –és leánytanulója. Az ünnepélyes tanévnyitót 1928. szeptember 3-án tartották meg. Szeptember 4-től pedig megkezdődött a tanítás az új épület falai között. Ez a nap az iskola működésének kezdete. Az első igazgató Lebisch Vince lett.

Az iskola épülete az 1900-as évek elején divatossá váló neobarokk stílusban készült el. A stílusjegyek különösen a homlokzaton figyelhetők meg. A dús díszítettség, a gazdag oromdíszek, a míves kovácsoltvas szerelvények az építtetők igényességét tükrözik. A díszítőelemek között a szabadkőművesség jelképei is fellelhetők. Sajátos az épület belső elrendezése, melyet egyfajta szimmetria jellemez. Az udvart az 1933/34-es tanévben kerítették be 9105 pengő költséggel. A kerítés méltó volt a főútvonal mellett álló szép iskolaépülethez. Ettől kezdve a gyerekek a szünetekben zavartalanul játszhattak az udvaron. A szülők örömmel vállalták egy-egy fa elültetését, és 60 db juharfát és 710 db díszcserjét telepítettek kerítés mellé. Ugyanebben az évben 1933. augusztus 21-én dr. Huszka János miniszteri titkár helyszíni szemlét tartott és utasítást adott, „hogy az udvar fasorültetésével két részre osztassék”. Ide a tanulók a szülők irányításával 22 db platánfát ültettek, mely fasort alkotott és az udvart fiú-és leányiskolai részre osztotta.

1937. május 3-án hétfőn délután 4 órakor nagyszabású ünnepély keretében gróf Klebelsberg Kunó emlékére, Alapy Gáspár Komárom város polgármestere emléktáblát leplezett le az intézmény falán.

Az emléktábla később lekerült eredeti helyéről, majd kalandos körülmények között a 70. évforduló alkalmából immár restaurálva visszakerült méltó helyére.

A II. világháborúig az iskolában tartalmas iskolai élet folyt. Az iskola a háború alatt komoly jótékonysági tevékenységet folytatott. Az 1943/44. tanévben az oktató munkát gátolták a háborús viszonyok, a légiveszély és az épület honvédelmi célra történő igénybevétele. Falai közt ekkor hadikórház működött.

1945. szeptember 10-én kezdődött újra az oktatás az iskolában.

Ettől a tanévtől kezdve nyert elhelyezést az iskola épületében a komáromi gimnázium és kereskedelmi szakközépiskola.

A tanintézet neve I. sz. Általános Iskola lett. 1947-ben került az iskola irányítása alá az 1923-ban épült Református Elemi Népiskola, amelyet ettől kezdve az I. sz. Általános Iskola „B” épületeként tartottunk nyilván. A „Kisiskola” épületét az 1960-as évek elején lebontották és helyére emeletes házakat építettek.

Az I. sz. Általános Iskola 1952-től a Petőfi Sándor Általános Iskola nevet viseli.

Az iskola életét az 1960-as és 1970-es években túlzsúfoltság és helyhiány jellemezte. E helyzeten enyhített a Jókai ligetben elkészült új épület, melybe 1964 novemberében átköltöztek a gimnazista osztályok.

Az addig általuk használt osztálytermeket a petőfis tanulók vették birtokba.

Intézményünk 1975-ben indította az első testnevelés „tagozatos” osztályt. Ez a képzési forma jelentősen növelte az iskola presztizsét. Kedveltté vált a leendő első osztályos tanulók és szüleik körében.

Tanulóink száma az 1975/1976-os tanévtől kezdve fokozatosan növekedett és az évtized végére már 776 diákja volt a kb. 300 főre tervezett épületnek. Ekkor délelőtti, délutáni váltásban folyt az oktatás.

Az 1990-es években csökkent a gyereklétszám, ám a szabadság téri épület mellett még így is külső helyszín igénybevételére volt szükség az „egyműszakos” oktatás bevezetése érdemében. 1997-ben elkezdődött az iskola külső és belső rekonstrukciója.

2002-ben már teljesen felújított tornaterem és ebédlő várta a diákokat. Az épület azonban csak a benne élő, tevékenykedő diákokkal, tanárokkal teljes. Fontos számunkra a hagyományok megőrzése, új értékek teremtése.

Büszkék vagyunk az intézmény neves tanáraira, tanítványaira. 2004-ben az „Iskolai Emlékezet” program keretében iskolánk két pedagógusáról Gedeon Jánosról és feleségéről, Gedeon Jánosné Bányai Máriáról – a Gedeon alapítvány létrehozóiról – az OM támogatásával tantervet neveztünk el.

Rendhagyó módon intézményünkben négy alapítvány is működik.

A Gedeon és a Sulasik alapítványt egykori jeles pedagógusaink hozták létre a kiváló tanulmányi teljesítmény elismerésére. A Diák alapítvány a tehetséges, rászoruló 7. osztályosokat támogatja. Iskolánk pedagógusai 1996-ban hozták létre a Petőfi Sándor Tehetséggondozó Alapítványt.

Minden évben az alapítvány kuratóriuma a legkiválóbb teljesítményt nyújtó tanulókat jutalmazza.

A 80. évforduló alkalmából a jubileumi ünnepélyen iskolazászló avatására került sor.

2011-ben iskolánk a „Komárom Kertváros Funkcióbővítő Városrehabilitációja” című projekt keretében belső átalakítás során aulával „gazdagodott”. Az aula azóta is közösségi rendezvényeknek, kiállításoknak ad helyet.

Büszkék vagyunk az alapítványi díjazottainkra, az „Iskola kiváló diákja” címet elnyerő 8 éven át kitűnő tanulmányi versenyek eredményes szereplőire, valamint egykori és jelenlegi diákjainkra, kollégáinkra, akik becsületes munkával hozzájárulnak szűkebb-tágabb környezetük a fejlődéséhez.